logo
 • Nguyên liệu Men xử lý dạng bột
 •    Saccharomyces cerevisiae      2.10CFU

     Bacillus subtilis                     1.109 CFU

     Bacillus megaterium              2.109 CFU

     Lactobacilllus acidophilus     2.109 CFU

     Nitrosomonas                        1.108 CFU

      Enzyme: Amylase, Protease, Cellulase.

      Tá dược vừa đủ 1 kg

Nguyên liệu Men xử lý dạng bột

                                               Saccharomyces cerevisiae      2.109 CFU

                                                Bacillus subtilis                     1.109 CFU

                                                Bacillus megaterium              2.109 CFU

                                                Lactobacilllus acidophilus     2.109 CFU

                                                Nitrosomonas                        1.108 CFU

                                                Enzyme: Amylase, Protease, Cellulase.

                                                Tá dược vừa đủ 1 kg

Công dụng:

- Phân hủy các chất bẩn, thức ăn thừa, chất lơ lửng trong nước.

- Làm ổn định màu nước và nước trong.

- Ổn định mật độ tảo, pH trong ao nuôi.

- Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước.

- Phân hủy khí độc H2S, NH3. Làm sạch đáy ao.

Cách sử dụng:

- Tháng thứ nhất: 100g/1.000m3 ao nuôi/1tuần/1lần.

- Tháng thứ 2: 150g/1.000m3 ao nuôi/1tuần/1lần.

- Tháng thứ 3 đến tháng thứ 5: 200g - 500g/1.000m3/1tuần/1lần.

- Cải tạo, xử lý ao đìa trước khi nuôi từ 1 - 2 ngày: 500g/1.000m3 ao nuôi.

Pha chung với nước sạch vừa đủ, khuấy đều tạt khắp mặt nước ao nuôi khi sáng sớm hoặc chiều mát.


địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438