logo
 • Nguyên liệu Men xử lý dạng bột và hạt Chất lượng cao
 • Saccharomyces cerevisiae      2.1012 CFU

  Bacillus subtilis                     1.1012 CFU

  Bacillus megaterium              2.1012 CFU

  Lactobacilllus acidophilus     2.1012 CFU

  Nitrosomonas                        1.1011 CFU

  Enzyme: Amylase, Protease, Cellulase.

  Tá dược vừa đủ 1 kg

Nguyên liệu Men xử lý dạng bột và hạt

       Chất lượng cao

Saccharomyces cerevisiae      2.1012 CFU

Bacillus subtilis                     1.1012 CFU

Bacillus megaterium              2.1012 CFU

Lactobacilllus acidophilus     2.1012 CFU

Nitrosomonas                        1.1011 CFU

Enzyme: Amylase, Protease, Cellulase.

Tá dược vừa đủ 1 kg

Công dụng:

- Phân hủy các chất bẩn, thức ăn thừa, chất lơ lửng trong nước.

- Làm ổn định màu nước và nước trong.

- Ổn định mật độ tảo, pH trong ao nuôi.

- Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước.

- Phân hủy khí độc H2S, NH3. Làm sạch đáy ao.

Cách sử dụng:

- Tháng thứ nhất: 250 g/5.000m3 ao nuôi/1tuần/1lần.

- Tháng thứ 2: 300 g/5.000m3 ao nuôi/1tuần/1lần.

- Tháng thứ 3 đến tháng thứ 5: 350 g/5.000m3 ao nuôi/1tuần/1lần.

- Cải tạo, xử lý ao đìa trước khi nuôi từ 1 - 2 ngày: 500g/5.000m3 ao nuôi.

Pha chung với nước sạch vừa đủ, khuấy đều tạt khắp mặt nước ao nuôi khi sáng sớm hoặc chiều mát.


địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438