logo
CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG:
date 21-11-2016 - 06:48 PM
THÚ Y- THỦY SẢN- NÔNG NGHIỆP- NGUYÊN LIỆU VI SINH - TÔM GIỐNG
địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438