logo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOZYME được thành lập vào năm 2014.

Với sự hợp tác của các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về sinh học, vi sinh ứng

dụng hàng đầu Việt Nam, cùng đội ngũ chuyên viên có trình độ cao của các Viện

nghiên cứu, các trường Đại học danh tiếng. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các chế

phẩm sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực: xử lý môi trường, nông nghiệp, thú y, thủy

sản...

Lĩnh vực kinh doanh: Chuyên cung cấp nguyên liệu vi sinh và các sản phẩm phục vụ

trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, nông nghiệp.

Phương châm công ty là: cung cấp các sản phẩm cần thiết và tốt nhất cho người nuôi

trồng thủy sản, chăn nuôi và nông nghiệp.

THE REAL PRODUCT FOR YOU

địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438