logo

Biofloc đã trở thành một công nghệ phổ biến trong các trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng ở Thái Bình Dương.

Công nghệ cơ bản được phát triển bởi Tiến sĩ Yoram Avnimelech ở Israel và bước đầu thực hiện thương mại tại Belize bởi Belize Aquaculture. Nó cũng đã được áp dụng thành công trong nghề nuôi tôm ở Indonesia và Úc. Sự kết hợp của hai công nghệ, thu hoạch một phần và biofloc, đã được nghiên cứu ở miền bắc Sumatra, Indonesia.

Công nghệ Biofloc Biofloc được định nghĩa là macroaggregates bao gồm: diatoms, macroalgae, fecal pellets, exoskeleton, remains of dead organisms, bacteria and invertebrates. Protein của những vi sinh vật này cao hơn so với protein thức ăn chăn nuôi.

Yêu cầu cơ bản cho hoạt động hệ thống biofloc bao gồm: mật độ thả cao với 130-150 PL10/m2 và máy sục khí cao từ 28 HP-32 HP / ha (sử dụng hệ thống cung cấp oxy bằng ống Aero Tube).

Ao nuôi phải được bằng bê tông hoặc lót bạt HDPE, ngũ cốc dạng viên và mật mía được thêm vào môi trường nước. Sản lượng tôm đạt 20-25 tấn / ha / vụ là bình thường cho các hệ thống biofloc. Sản xuất tối đa gần 50 tấn / ha đã đạt được trong các ao nhỏ ở Indonesia.

Một yếu tố quan trọng trong hệ thống là sự kiểm soát của Biofloc trong ao trong quá trình hoạt động. Bioflocs được duy trì ở mức dưới 15 ml / L trong khi hoạt động. Tỷ lệ Carbon(C):Nitơ(N) được điều chỉnh và giữ ở mức trên 15:01 bằng cách điều chỉnh mật mía, ngũ cốc và các đầu vào thức ăn. 

địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438