logo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOZYME

Địa Chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Mobile: 0901 68 55 66

Email: biozymecenter@gmail.com

 
      
Reload
địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438