logo
 • Giống tôm thẻ chân trắng
 •  

  TÔM THẺ CHÂN TRẮNG GIỐNG

  - Sản xuất theo quy trình an toàn sinh học
  Ứng dụng tảo tươi trong quy trính sản xuất con giống
  - Tôm bố mẹ có nguồn gốc từ Hawaii, SIS, CP.
  - Tôm nuôi mau lớn, đạt đầu con.
  - Tôm luôn đạt theo tiêu chuẩn cơ sở.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
  - Bảo quản ở nhiệt độ 18 - 24oC, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.
  - Thời gian vận chuyển không quá 30 giờ.
  - Thuần giống trước khi thả vào ao nuôi.
  - Khi thả giống, chênh lệch độ mặn trong ao không quá 5 phần ngàn.


địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438