logo
 • MEN VI SINH XỬ LÝ BỂ TÔM GIỐNG
 • MICROBIO- FLOC PLUS

  TRIỆT TIÊU KHÍ ĐỘC, XỬ LÝ NHỚT BỂ ƯƠNG TÔM GIỐNG

   

  Microbio-floc gồm tập đoàn các chủng vi sinh vật có hoạt tính cao, được phối chế theo một công thức đặc biệt có khả năng phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa, khí độc và xử lý nhớt trong bể ương tôm giống

   

  THÀNH PHẦN:

               

  Bacillus subtilis (min)

  1x109 cfu

  Bacillus megaterium (min)

  1x109 cfu

  Bacillus licheniformis (min)

  1x109 cfu

  Saccharomyces cerevisiae (min)

  1x109 cfu

  Chất mang (Dextrose) vừa đủ

   

   

  CÔNG DỤNG:

   

  - Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải của ấu trùng.

  - Triệt tiêu nhanh các loại khí độc Nitrit,  NH3, H2S...

  - Đánh tan nhầy nhớt kết tụ, kéo sợi trong môi trường nước.

  - Chống lại các tác nhân gây bệnh nấm, phát sáng,..hạn chế hiện tượng nấm nước, khói đèn, kết nhầy và rong bám thành hồ.

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  Hòa tan vào nước tạt đều khắp bể nuôi

   

  -  Ổn định môi trường trước khi thả Naupllius: 0.5 - 1gr/m3

  -  Giai đoạn Zoea, Mysis, Postlarvae: 2gr/m3. 2 ngày 1 lần.

  -  Khi môi trường nước bị nhầy:3gr/m3. Liên tục trong 2 đến 3 ngày.

   

   

  Không chứa các chất cấm sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438