logo
 • Nguyên liệu Men xử lý dạng bột và hạt Chất lượng cao
 •  

  MEN VI SINH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI TÔM CÁ

   

  Microbio-floc gồm tập đoàn các chủng vi sinh vật có hoạt tính cao có khả năng phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa, cải tạo sạch ao đìa thủy sản. Thích hợp dùng trong các ao nuôi theo quy trình biofloc.

   

  THÀNH PHẦN:

               

  Bacillus subtilis (min)

  1x109 cfu/Kg

  Bacillus megaterium (min)

  1x109 cfu/Kg

  Bacillus licheniformis (min)

  1x109 cfu/Kg

  Saccharomyces cerevisiae (min)

  1x109 cfu/Kg

  Chất mang (Dextrose) vừa đủ

  1 kg

   

  CÔNG DỤNG:

  - Bổ sung vi sinh vật có lợi cho ao nuôi giúp phân hủy thức ăn thừa, chất thải tôm cá.

  - Giảm hàm lượng các khí độc NH3, H2S..

  - Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  -  Khi ao ô nhiễm, tảo đậm: 500g/1.000 m3 nước. Sử dụng sau 9h tối.

  -  Định kỳ : 500g/ 2.000 m3. 5-7 ngày/lần. Định kỳ suốt vụ nuôi. Hòa với nước rồi tạt đều xuống ao.

   

  Không chứa các chất cấm sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Chỉ dùng trong nuôi trồng thủy sản

  CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOZYME

  VP Nha Trang: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

  Sản xuất tai: Quốc Lộ 1A, Suối Tân, Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

  Điện thoại: 02583.770147 – Hotline: 0901685566

   

   

   

 

 

 

MEN VI SINH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI TÔM CÁ

 

 

 

Microbio-floc gồm tập đoàn các chủng vi sinh vật có hoạt tính cao có khả năng phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa, cải tạo sạch ao đìa thủy sản. Thích hợp dùng trong các ao nuôi theo quy trình biofloc.

 

 

 

THÀNH PHẦN:

 

             

 

Bacillus subtilis (min)

1x109 cfu/Kg

Bacillus megaterium (min)

1x109 cfu/Kg

Bacillus licheniformis (min)

1x109 cfu/Kg

Saccharomyces cerevisiae (min)

1x109 cfu/Kg

Chất mang (Dextrose) vừa đủ

1 kg

 

 

 

CÔNG DỤNG:

 

- Bổ sung vi sinh vật có lợi cho ao nuôi giúp phân hủy thức ăn thừa, chất thải tôm cá.

 

- Giảm hàm lượng các khí độc NH3, H2S..

 

- Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

-  Khi ao ô nhiễm, tảo đậm: 500g/1.000 m3 nước. Sử dụng sau 9h tối.

 

-  Định kỳ : 500g/ 2.000 m3. 5-7 ngày/lần. Định kỳ suốt vụ nuôi. Hòa với nước rồi tạt đều xuống ao.

 

 

 

 

 

Không chứa các chất cấm sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chỉ dùng trong nuôi trồng thủy sản

 

CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOZYME

 

VP Nha Trang: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

 

Sản xuất tai: Quốc Lộ 1A, Suối Tân, Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

 

Điện thoại: 02583.770147 – Hotline: 0901685566

 

 

 

 

 


địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438