logo
Những lợi ích của hệ thống ương ( vèo) tôm
date 25-10-2016 - 04:29 PM
Trong sáu năm qua, những hệ thống vườn ương tôm trước khi thả nuôi đã phát triển...
Bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng
date 26-10-2016 - 08:35 PM
Bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng là vấn đề phổ biến trong L.vannamei ao...
EM (Effective Microorganisms)
date 28-10-2016 - 04:29 PM
B-glucan tăng cường sức đề kháng trên động vật thủy sản - Th.S Huỳnh Trường Giang, Khoa Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ
date 28-10-2016 - 04:41 PM
β-glucan là gì? β -glucan là một polysaccharide được cấu thành từ các monosacchari...
địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438