logo

Bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng là vấn đề phổ biến trong L.vannamei ao nuôi của Andhra Pradesh. Theo báo cáo bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng gần đây từ Nellore Tây Godavari, Prakasam và, AP. Bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng đã được quan sát thấy sau 50-60 ngày thả giống. Tỷ lệ chết cao khi nằm trong những trường hợp sau: oxy hòa tan rất thấp và độ kiềm thấp. Các nguyên sinh động vật, Gregarine, cùng với số lượng lớn của vi khuẩn Vibrio gây bệnh có thể gây bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng. Parahaemolyticus Vibrio, fluvialis Vibrio và Vibrio mimicus đã được tìm thấy trong phân tích phân (Limsuwan, 2010).

 

 

Tỉ lệ mới mắc bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng cũng liên quan với mật độ cao, chất lượng nước kém, đáy ao dơ, sinh vật phù du cao, quản lý kém thức ăn làm thức ăn dư thừa và ô nhiễm cao trong nước ao nuôi là một trong những yếu tố chính gây bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng. Khi tôm bị nhiễm bệnh sẽ bắt đầu ăn ít hơn và có xu hướng sậm màu. Khi bệnh nghiêm trọng thì gan tụy và ruột trở thành màu trắng và xanh xao. Dấu hiệu bệnh bệnh khi thấy trong khay thức ăn và ở bề mặt nước nổi phân trắng. Tôm bị bệnh sẽ bị ốp và nguyên sinh vật  gây ra một màu tối của mang.

 

"Phòng bệnh" Bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng:

 

- Thực hành quản lý tốt nhất sẽ giúp ngăn chặn sự WFS trong ao nuôi.

- Diệt khuẩn và cấy vi sinh định kỳ trong ao nuôi.

- Bổ sung men tiêu hóa sống trong khẩu phần thức ăn.

- Thường xuyên si phon và cấy vi sinh xử lý đáy làm sạch đáy ao.

- Duy trì chất lượng nước tốt và ổn định trong ao nuôi

- Duy trì mức DO tối ưu trong các ao nuôi.

- Kiểm tra mức độ Gregarian trong ao nuôi.

Dịch: Nguyễn Hữu Nam- Nguồn Aquaculture times

địa chỉ Địa chỉ: Thôn 1, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.
địa chỉ Điện thoại:0901 68 55 66
địa chỉ Email:biozymecenter@gmail.com
địa chỉ MST:4201616438